Privacy- en cookiebeleid

Hartelijk welkom op de site van Holistische praktijk “de Odissee”.

Uw vertrouwen en daarmee de zorgvuldige en veilige afhandeling van uw gegevens is belangrijk voor ons. Daarom willen wij u, als bezoeker aan onze website, uitleggen hoe wij uw persoonlijke gegevens bewaken en uw persoonlijke rechten respecteren.

Dit Privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Holistische praktijk “de Odissee” (hierna: “de Odissee”) verwerkt van gebruikers van diensten van “de Odissee” en bezoekers aan haar website op odissee.nl.
Indien u persoonsgegevens aan “de Odissee” verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy- en cookiebeleid te verwerken.
Wij adviseren u om deze verklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

de Odissee” ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze plaats laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Tevens willen wij u informeren over wat wij met persoonsgegevens doen en waar u toestemming voor kunt verlenen.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de diensten van “de Odissee”. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid van sites en bronnen van derden die op haar site worden vermeld.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy- en cookiebeleid en voorwaarden die van toepassing zijn op deze website en diensten van “de Odissee”. Ook wanneer u offline gegevens deelt met ons, gaat u akkoord met dit privacy- en cookiebeleid.

de Odissee” respecteert de privacy van alle gebruikers en bezoekers aan haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Als u niet met dit privacy- en cookiebeleid akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u het gebruik van onze diensten, waaronder het bezoek aan onze website te staken en reeds verleende toestemmingen te heroverwegen. Denk er in dat geval ook aan dat het u ook dan vrij staat om eventueel nog aanwezige cookies te verwijderen, in het geval u deze geaccepteerd hebt.

de Odissee” is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zoals weergegeven in deze privacyverklaring. “de Odissee” is gevestigd aan Rijksweg Zuid 128-C, 6161BS te Geleen, telefoonnummer +31(0)6-22227390, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 14122399 .
G.J.M. Dols is de Functionaris Gegevensbescherming van “de Odissee”. Hij is te bereiken via e-mail godfried@odissee.nl .

2. Welke gegevens verwerkt “de Odissee” en voor welk doel

2.1 Persoonsgegevens en gegevens

In dit privacy- en cookiebeleid wordt beschreven hoe “de Odissee” omgaat met de informatie die gegenereerd wordt tijdens het bezoeken van onze website en bij gebruikmaking van onze diensten (online & offline). De informatie kan bestaan uit gegevens of persoonsgegevens. Met persoonsgegevens bedoelt “de Odissee” alle gegevens die u als persoon identificeren. Wij vragen u op onze website op odissee.nl niet om gevoelige informatie, zoals geloofsovertuiging of burgerservicenummer en slaat deze ook niet op. Alle persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. “de Odissee” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via deze site verwerken:

– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier vragen wij u om persoons- te verstrekken. Onder deze gegevens behoren:

  • Voor- en achternaam

  • Straat en huisnummer

  • Postcode en woonplaats

  • E-mailadres

  • Telefoonnummer

2.2 “de Odissee” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om de functie en de werking van de eigen website op https://odissee.nl en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren teneinde de bezoeker beter van dienst te kunnen zijn in de verstrekking van informatie op haar site.
– Om de gebruikte computer en apparaat te kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van onze website.
– Verder gebruiken we de IP-adressen om uw locatie te bepalen (op stadsniveau).

Wanneer u onze website bezoekt, registreren wij het IP-adres van uw computer, locatiegegevens, uw browserinstellingen en apparaat type. Het IP-adres is het numerieke adres van de computer die wordt gebruikt om de website te bezoeken. Browserinstellingen kunnen het type browser dat u gebruikt omvatten, evenals de browsertaal en tijdszone. Wij verzamelen deze informatie zodat we de gebruikte computer kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van onze website. De informatie m.b.t. internetbrowser en apparaat type gebruiken we om de werking van de site in de verschillende browsers te monitoren en te verbeteren teneinde een betere gebruikservaring aan de bezoekers aan onze website aan te kunnen bieden.

Ip-adressen worden niet gekoppeld aan persoonlijke informatie; De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet bedoeld om u als individu te herleiden.

De overige verstrekte informatie wordt gebruikt om in contact te kunnen komen met de indiener van het contactformulier.

Naam- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden door ons gebruikt om:
– u op correcte wijze aan te kunnen spreken en om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw vraag of verzoek.
– om u in woord en/of geschrift op de hoogte te kunnen brengen bij onverwachte wijzigingen in bijvoorbeeld een afspraak of andere situaties.
–  om u persoonlijk in woord en/of geschrift te woord te kunnen staan bij vragen en/of problemen inzake onze activiteiten en diensten.
– voor het versturen van facturen.

Er is bij “de Odissee” geen sprake van besluiten via geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van “de Odissee”) tussen zit.

2.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via godfried@odissee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2.3 Communicatie

Deze website heeft een contactformulier. Contact is ook mogelijk via het versturen van een e-mail. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat “de Odissee” die berichten bewaart. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij mochten beschikken.

Gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden opgeslagen onder een beveiligde https-verbinding.

2.4 Social media

Op deze site van“de Odissee” staan nog geen verwijzingen naar social media, zoals bijvoorbeeld een facebookpagina of Twitter. Dit kan in de toekomst veranderen. Wij zullen dan onze privacyverklaring hierop aanpassen en het gebruik van social media op onze website in deze privacyverklaring toelichten.

3. Bewaartermijn

de Odissee” bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in het CRM-systeem worden tenminste 7 jaar bewaard, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor “de Odissee” verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

4. Beveiligingsmaatregelen

Op onze website kunt u veilig navigeren omdat gebruik gemaakt wordt van de Secure Socket Layer. Te herkennen aan een groen slotje met ‘https’ in de adresregel.
Gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

4.1 Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonlijke informatie en persoonsgegevens verstuurd middels het contactformulier blijven vertrouwelijk.
– “de Odissee” verstrekt informatie nooit aan derden zonder uitdrukkelijke van tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
– “de Odissee” verstrekt aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We zullen die persoonsgegevens niet delen, verkopen, ruilen of een derde party toestemming geven om de gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden.

4.2 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

de Odissee” gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

4.3 Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser ook instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies deze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.
Als u niet wilt dat u herkend wordt / getracked wordt, dan kunt u tot die tijd de cookies van uw browser uitzetten. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser.

Tip:
De site van de consumentenbond geeft u uitleg over het verwijderen en uitschakelen van de verschillende cookies: https://www.consumentenbond.nl/tablet/cookies-verwijderen

4.4  Links naar websites

Op onze website staan links naar externe websites van bedrijven en instellingen als wij denken dat die informatie waardevol voor u is. Onze opname van dergelijke links impliceert niet onze onderschrijving van dergelijke websites. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken. “de Odissee” heeft geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving en raadt u aan om het privacybeleid van deze websites van derden zelf goed door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens kunnen afwijken van de onze.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door “de Odissee” en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar godfried@odissee.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien we uw verzoek niet inwilligen zullen wij dat altijd nader toelichten.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

5.2 Beveiliging persoonsgegevens: Vragen en contact

de Odissee” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hopen dat u onze zorgvuldig opgestelde privacy- en cookiebeleid vertrouwt en ons toestemming geeft om uw gegevens te mogen verwerken. Als u vragen heeft over dit privacy- en cookiebeleid, kunt u met ons contact opnemen. Ook als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via godfried@odissee.nl.

6 Veranderingen

Deze privacy & cookie verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy & cookie verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy & cookie verklaring te raadplegen.

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27 mei 2018.